ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.02.2567
2

ตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.02.2567
2

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.02.2567
0

วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับเครือข่ายผู้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03