ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.04.2567
1

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลได้รับการรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น พร้อมติดตามผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนฯ ในพื้นที่ อำเภอสรรคบุรี และอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
18.04.2567
0

ลงพื้นที่ติดตามผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยนาทเขรามิค

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.04.2567
1

ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03