การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้ นางจันทนา พัดไสว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้