กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองไม้แก่น

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองไม้แก่น หมู่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้