สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs ฌศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ "คาราวานอุตสาหกรรม SMEs ฌศรษฐกิจดีสู่ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณด้านข้างที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 14.00 น. โดยมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 31 ร้าน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 38,900 บาท