ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางจันทนา พัดไสว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ ทองชื่น นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้