ประวัติสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

                              สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดคนแรก คือ นายชาญยุทธ วิเชฏฐะพงษ์ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2535 ในช่วงแรก สำนักงานฯ ได้เช่าอยู่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2538 สำนักงานฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท บนพื้นที่ 766 ตารางเมตร และบ้านพักข้าราชการจำนวน 6 หลัง

                              ปัจจุบันสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท