คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.05.2565
0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำสู่รายได้คืนถิ่นชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.05.2565
0

การลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ปลาร้าอัดก้อน ณ โรงปลาร้าแม่ประคอง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.05.2565
0

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองจาก บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ณ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02