คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.04.2564
4

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดชัยนาท ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุม 9 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.04.2564
3

พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ อาคารวิมลคุณากร บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2564
2

การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02