คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.11.2565
2

อบรมสัมมนาเรื่อง ”การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดโลกใหม่ทางการค้าสู่ตลาดสากล” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.11.2565
1

ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น 5

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.11.2565
0

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท ดำเนินการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs ฌศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02