คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.05.2564
0

การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 13

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.04.2564
1

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาท (CHAINAT BRAND) ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.04.2564
0

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 22/2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02