ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.04.2567
2

นายวีระพล ผ่องสุภา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ จันทราช เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักในห้วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบน้ำดื่มในพื้นที่อำเภอมโนรมย์ จำนวน ๒ จุด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.04.2567
1

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2567
0

เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชัยนาท โครงการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03