ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

1.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567