แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 444 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-019750 หรือ 056-476761-2
โทรสาร : 056-476764
อีเมล : moi_chainat@industry.go.th