คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
12.01.2566
0

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม รูปแบบดีไซด์ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) จังหวัดชัยนาท

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
19.01.2566
0

ออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองจิก

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
20.01.2566
0

การออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดหนองอ้าย

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02